Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02040
09-02-1972
Samenvatting
379. Margevernauwing EEG-valuta.
Op 28 februari zal de EG-Raad spreken over een voorstel van de Europese Commissie om de schommelmarge voor EEG-valuta te verlagen tot 2%. Hiermee wil de Commissie twee vliegen in één klap slaan, nl. instandhouding van het vrije intraverkeer van landbouwproducten en een stimulans voor vergaande integratie van het economische en monetaire beleid. Uit het verslag van de Coördinatiecommissie blijkt dat alleen Landbouw zo ver wil gaan. Landbouw vreest van een grote bandbreedte een prijsdrukkende werking en ongewenste interventietransacties. Het overgrote deel van de CoCo volgt de redenering van Financiën dat de voorwaarden nog niet aanwezig zijn en dat het mislukken van het experiment ons verder van huis zal brengen.
Van de Graaf meent dat de bezorgdheid van Landbouw geheel gerechtvaardigd is. De gedachte van de meerderheid van de CoCo om niet zover te gaan als de Commissie voorstel, doch wel in dezelfde richting, lijkt realistisch en positief.