Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Hartogh van bijeenkomst op het Catshuis met Mansholt.
Besproken werden: 1) Ontslagaanvraag Malfatti, 2) Topconferentie, 3) Monetair beleid en landbouwprijzen.
Ad 2) Schmelzer constateert dat bij de zes en de tien overeenstemming bestaat over aanwezigheid van de Commissie bij de punten 'economische en monetaire unie' en 'verhouding EEG tot de rest van de wereld'. Helaas zijn de Fransen nog niet bereid geweest de Commissie te betrekken bij het punt 'versterking van de instituten en politieke samenwerking'. Mansholt stelt dat het voor de Commissie zwaar te verteren is dat zij er buiten wordt gehouden. Hij ziet ook niet de noodzaak van een apart secretariaat in. Het creëren van nieuwe organen lijdt altijd tot verzwakking van de bestaande organen. Hij hoopt dan ook dat de Raad het orgaan zal zijn voor politieke consultaties en dat de Commissie betrokken zal worden bij deze gesprekken.
Er bestaat eenstemmigheid dat in ieder geval het stichten van een secretariaat buiten Brussel moet worden vermeden.
Ad 3) Mansholt weest op de noodzaak de bandbreedte zo snel mogelijk te reduceren tot 2,25% om de ontwrichting van de landbouwmarkt teniet te doen.
Zie ook