Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02048
21-01-1970
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 21 jan. 1970
- Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken in de EEG. Besproken werd de concept-richtlijn. T.a.v. de concessieverlening aan een privaatrechtelijke rechtspersoon is het niet mogelijk gebleken het Nederlandse standpunt ingang te doen vinden dat de overheid de concessionaris d.m.v. de concessievoorwaarden moet verplichten zich aan de richtlijn te houden. Over de voordelen van de richtlijn, mede gezien het feit dat Nederland slechts tot op zekere hoogte zijn zin heeft gekregen t.a.v. de bouwteams, waren de meningen verdeeld.
- Plan-Barre. Gesproken werd over de middellange termijndoelstellingen, de consultatieprocedure en het steunmechanisme op middellange termijn.