Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
IRHP '70-14. Verhouding EEG-GATT.
De handelspolitieke ontwikkeling na WO II wordt gekenmerkt door een krachtig streven naar multilateralisatie van het handels- en betalingsverkeer, en een voortschrijdende opheffing van handelsbelemmeringen op basis van de overeenkomsten van Bretton Woods en het GATT. De EEG heeft een stimulerend effect op de vrijmaking en uitbreiding van de internationale handel uitgeoefend. Deze bijdrage van de EEG dreigt thans in zijn tegendeel te verkeren onder invloed van een toenemend aantal overeenkomsten met derde landen, die een handelspreferentie inhouden. Deze akkoorden zijn aanvaardbaar indien zijvoldoen aan de condities van een douaneunie of vrijhandelszone. De afwijzing van de citruspreferenties t.b.v. Israel en Spanje voldoen hier niet aan. Gevreesd wordt dat de EEG dreigt terug te vallen in een heilloos protectionisme en daarmee een handelsoorlog dreigt te ontstaan.
Zie ook