Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de 34e vergadering van de ministers van Financiën van de EG te Parijs op 23 en 24 febr. 1970.
5. Perspectieven voor een Europese monetaire samenwerking. Er bestond overeenstemming over het einddoel van een monetaire unie. De meningen liepen uiteen over het tempo van verwezenlijking en over de prioriteiten die voor de afzonderlijke fasen zouden moeten gelden. Nederland nam samen met de BRD een voorzichtige houding in, die de monetaire unie als sluitstuk van het integratieproces ziet.
Witteveen wil ook de politieke implicaties van de op zichzelf inspirerende plannen nader bezien. Anders bestaat het gevaar dat de ambitieuze doelstellingen niet zullen worden bereikt. Het leek hem raadzaam om voor iedere fase bescheiden doelstellingen aan te geven en zich bij het coördineren van het beleid te bepalen tot hetgeen voor het verwezenlijken noodzakelijk is.
De ministers stemden in met de procedure, dat de Raad een commissie ad hoc bijeen zal roepen voor nadere bestudering van de verschillende voorstellen en gedachten over het tot stand brengen van een monetaire unie.
Zie ook