Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag 35e vergadering van de ministers van Financiën van de EG te Venetië, 29 en 30 mei 1970.
1. Problemen m.b.t. de economische en monetaire integratie, 2. Internationale monetaire wisselkoersen.
Werner gaf een overzicht van de werkzaamheden van zijn Comité. Het rapport geeft een beschrijving van de eindfase van het integratieproces dat aan het eind van het decennium zou kunnen worden bereikt. De nadruk wordt gelegd op een centraal monetair en budgettair beleid. Hiervoor moeten communautaire organen worden ingesteld. Het Werner-rapport schenkt vooral aandacht aan de inhoud van de eerste etappe.
Drees jr. wees op de gevaren als de valuta's van de zes landen gehandhaafd blijven. In geval een land in moeilijkheden komt is er een risico dat het zich aan de gemaakte afspraken onttrekt. De enige oplossing is het creëren van één Europese valuta en een centraal monetair beleid. Voor de EMU zal het Verdrag van Rome gewijzigd moeten worden. Het doel moet zijn het ontwerpen van een 'dessin européen' dat vooral bij de jeugd bezieling kan wekken voor de Europese eenwording.