Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02055
07-07-1969
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 7 juli 1969.
2. Plan Mansholt. De discussie werd gevoerd a.d.h.v. een nota van L&V. Geconstateerd werd dat in de nota voor de Kamer bepaalde facetten nog onvoldoende waren uitgewerkt om een regeringsstandpunt te kunnen vaststellen. Er moeten nog standpunten worden uitgewerkt over: 1) de externe positie van de Gemeenschap in relatie tot het EEG-Landbouwbeleid, 2) de regionale industrialisatiepolitiek, 3) de sociale politiek t.a.v. afvloeiing en omscholing van werkers in de landbouw, 4) de vraag op welke wijze meer cultuurgronden uit de productie kunnen worden genomen, 5) de uitwerking van het principebesluit van de REZ t.a.v. het betrekken van de producenten in de financiële gevolgen van een overschotproductie.
De vertegenwoordiger van Sociale Zaken merkte op dat in de nota ook de meningen van de andere departementen buiten L&V terug dienen te komen. Financiën miste een analyse van de ontwikkeling die tot de huidige moeilijke situatie in de landbouw heeft geleid. De productiviteitsstijging in de landbouw ziet men niet in de kleine bedrijven. Alhoewel de prijzen op deze bedrijven zijn afgestemd, zijn de inkomens van deze producenten op onbevredigende wijze achtergebleven bij de algemene inkomensontwikkeling.De grote boeren hebben daarentegen sterk geprofiteerd van de situatie.