Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02057
18-11-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
993. De Franse ambasssadeur heeft gisteren een démarche gepleegd bij de minister-president en daarbij mededeling gedaan over de wijze waarop de Franse regering zich voorstelt hoe de topconferentie zou moeten plaatsvinden. Pompidou zou gaarne zien, dat de conferentie de eerste dag begint met korte algemene verklaringen, waarop men terstond de hoofdmaterie, Europa, zou moeten aansnijden. Op de eerste dag is de Europese Commissie nog niet aanwezig.
De minister-president heeft zich enigszins op de vlakte gehouden, maar wel gezegd dat dit voorstel niet erg realiseerbaar is. Hij ziet in deze Franse suggestie poging, om onder het eerder ten huize van Spierenburg vastgestelde scenario uit te komen.