Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02062
21-11-1969
Samenvatting
245. Topconferentie.
Het is de Coördinatiecommissie gelukt om de eerder gesignaleerde tekortkomingen in de topconferentienota weg te werken.
Het optimisme in de eerste alinea van het CoCo-verslag over het door Frankrijk in te nemen standpunt is in de CoCo gebruikt om af te komen van de fixatie van Buitenlandse Zaken op toetreding en ruimte te scheppen voor andere Nederlandse desiderata, zoals bevoegdheden/verkiezingen Europees Parlement en meerderheidsprocedure in de Raad.
Nederland zal wel een datum voor de start van de onderhandelingen moeten eisen. Belangrijker nog is dat er een standpunt moet worden bepaald m.b.t. de voorwaarden die Frankrijk zal stellen voor het openen van de onderhandelingen. Op dat vlak valt de beslissing over de Engelse toetreding.
Ringnalda gaat in op twee voorwaarden, nl. 1) definitieve regeling van de landbouwfinanciering, 2) prealabele overeenstemming tussen de zes over de toetredingsvoorwaarden.