Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1016'68. Arrangement EEG-UK.
Besproken wordt een Duits werkdocument.
Frankrijk is erin geslaagd de vijf te dwingen zich te concentreren op een handelsovereenkomst. Van het begin af aan zijn de Fransen en Duitsers van plan geweest langs de lijn van een douceurtje de toetreding van Engeland op een laag pitje te houden. Dit kan leiden tot een catastrophe voor de wereldhandel. Geen prijs is de Franse president te hoog om zijn spelletje voort te zetten en zijn doel, de marktpositie van Frankrijk in de EEG koste wat kost veilig te stellen, te bereiken. Nederland moet kost wat kost proberen dit handelspolitiek arrangement te blokkeren. Het is slechts aanvaardbaar, indien vooraf vaststaat dat het zal voldoen aan de vier criteria van art. 24 vh GATT, nl dat het op een duidelijk af te spreken datum zal leiden tot Britse toetreding.