Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02078
31-03-1970
Samenvatting
Essentie en implicaties van een monetaire unie in de EEG.
Een monetaire unificatie is geen doel op zich. Zij dient ter vervolmaking van een proces van totale economische integratie waarvan het wezenskenmerk ligt in de tot standkoming van een zo goed mogelijk functionerende gemeenschappelijke markt. Hiervoor is een monetaire unie nodig die alle valutaire en deviezenrechtelijke belemmeringen wegneemt.
Als men een politieke unie nastreeft, dan streeft men impliciet ook naar een monetaire unie.
In de nota komen vervolgens enkele consequenties van de EMU aan de orde, nl een centraal gevoerde conjunctuurpolitiek en een politieke unie.