Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02079
13-08-1973
Actoren
Brief
Samenvatting
Tweede rapport over de Europese Politieke Samenwerking.
Tijdens de bijeenkomst op 23 juli in Kopenhagen hebben de negen ministers van BuZa overeenstemming bereikt over de inhoud van het rapport dat krachtens de besluiten van de topconferentie van Parijs van okt 1972 moest worden uitgebracht. Het rapport codificeert een aantal verbeteringen in de werkwijze van het politiek comité.
Van Nederlandse zijde werd er krachtig gepleit voor een grotere rol voor de resoluties van het Europees Parlement op buitenlands politiek gebied. Ook t.a.v. de relatie tussen de politieke samenwerking en de EEG is wat verbeterd. Nederland pleitte van de aanvang af om de intergouvernementele samenwerking op het terrein van de buitenlandse politiek te laten samenvloeien met de activiteiten van de EG. Uiteindelijk werd een formule gevonden dat de politieke samenwerking een toevoeging is aan de gemeenschapsactiviteiten volgens het Verdrag van Rome en dat beide vormen een bijdrage willen zijn aan de ontwikkeling van de Europese eenwording.

Den Uyls stuk is gebaseerd op de aanbiedingsnota (no. DGPZ 173511) d.d. 13-08-1973 van Buitenlandse Zaken [niet opgenomen].