Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4g. Mededelingen in de Staten-Generaal over het overleg in de EEG.
Tijdens de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer is de vraag gesteld of de regering bereid is regelmatig mededeling te doen over in de Europese ministerraad ingenomen standpunten. Koster en Luns willen hierop in negatieve zin reageren. Lardinois meent dat mededelingen doen de Nederlandse onderhandelingspositie in gevaar kan brengen, maar een absolute afwijzing vindt hij niet verstandig. Hij wijst erop dat de besprekingen in de Raad nauwelijks geheim zijn omdat elke minister na afloop aan de pers mededelingen doet over het standpunt dat hij heeft ingenomen. Hij pleit ervoor om de vraag uit de Eerste Kamer positiever te beantwoorden. De Koster wijst op het concept-antwoord van Buitenlandse Zaken, dat de nodige bewegingsvrijheid geeft voor het doen van mededelingen. De Raad kan zich hiermee verenigen.