Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02090
06-06-1969
Samenvatting
4b. De WEU-conferentie.
Luns deelt mee dat op de WEU-conferentie van 5 en 6 juni te Den Haag zonder deelneming van Frankrijk is gesproken over politieke samenwerking in Europa. Brandt wilde een topconferentie van de zeven WEU-landen houden over Britse toetreding en pleitte voor versterking van de positie van het Europees Parlement en voor het houden van directe verkiezingen. Luns had tegen zo'n conferentie geen bezwaar, maar wees erop dat de uitbreiding van de EG in Brussel door de zes moet worden behandeld en dat die door de Europese Commissie moet worden voorbereid. Hij wil voor de zomer tot een intentieverklaring van de zes komen inzake Britse toetreding.
Luns merkt op dat Nederland een zekere terughoudendheid in acht neemt inzake de Britse toetreding. Het bevorderen van een intentieverklaring staat hier los van. Hij meent dat er geen aanleiding is Engeland op economische gronden niet te aanvaarden, gezien de omstandigheid dat de economische positie van Frankrijk bij diens toetreding ook zeer ongunstig was.