Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02096
13-07-1970
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 13 juli 1970.
1a) Voorbereiding onderhandelingen met het VK.
Op de komende Raadsvergadering zal worden bepaald welke onderwerpen eerst zullen worden behandeld. De CoCo meende dat Nederland moet vasthouden aan landbouwfinanciering, douaneunie en andere verwante problemen op industriegebied, Euratom en EGKS. Zij meende ook dat eerst de voornaamste problemen moeten worden geïdentificeerd. T.a.v. niet-toetredende EVA-landen moet Nederland vasthouden aan de relatie met enkel Zweden, Zwitserland en Oostenrijk.
C) De CoCo stemde in met het in de nota van EZ ingenomen terughoudende standpunt inzake het Regionaal Beleid. Ook bestaan er ernstige bezwaren tegen het commissievoorstel tot instelling van een fonds voor de regionale politiek.
Zie ook