Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02098
17-11-1970
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 17 nov. 1970.
5. Economische en monetaire unie (rapport-Werner).
De CoCo onderschrijft de kritische nota van Financiën. De wijze waarop de Commissie heeft gemeend de samenhang van de ideeën uit het rapport-Werner in haar eigen voorstellen te moeten verbreken ten gunste van de eenzijdige, korte termijnvisie van de Fransen wordt een uiterst bedenkelijke ontwikkeling geacht, waarover dringend een gesprek met Mansholt moet worden gevoerd. De voor Nederland onontbeerlijke elementen zijn in de voorstellen weggelaten of op onaanvaardbare wijze verzwakt.
Het rapport-Werner moet als zodanig worden aangenomen. Ook Duitsland is deze mening toegedaan. Getracht moet worden om België, Luxemburg en Italië te overtuigen van de noodzaak van steun voor de globale conceptie van het plan-Werner.
Over de kansen van een 5-1 front tegen Frankrijk zijn de meningen echter verdeeld.
6. Mechanisme voor middellange financiële steun. Besproken wordt een nota van Financiën.