Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02101
11-03-1971
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 11 maart 1971.
Toetredingsonderhandelingen met het VK, met het oog op de 5e ministeriële bijeenkomst met de Engelse delegatie op 16 maart.
De CoCo meende dat thans alles eraan gelegen moest zijn om de onderlinge samenhang van de vier grote problemen: finaciering, overgangsregiem voor de landbouw, Nieuw-Zeeland en suiker, goed in het oog te houden. Afzonderlijke behandeling en presentatie is voor een goede afloop van de onderhandelingen nadelig. Met name moet ook vermeden worden t.a.v. deelonderwerpen verdere concessies aan Frankrijk te doen, wanneer niet een bevredigend totaal-pakket zichtbaar wordt. Complicatie is wel dat de Engelsen zelf niet verwachten dat tijdens de a.s. zitting de financiering behandeld zal worden. Het zou echter niet onverstandig lijken aan de Engelsen mee te delen dat dan de bijeenkomst niet door kan gaan. Dit zou een schok-effect teweeg brengen en de druk op de besluitvorming van de zes verhogen. Onderhandelingen alleen over het overgangsregiem voor de landbouw zou met het oog op de onvermijdelijke negatieve indruk op de Engelse openbare mening, geen aanbeveling verdienen.