Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02111
06-03-1970
Samenvatting
105e bijeenkomst Raad der EG op 6 maart 1970.
4. Bevoegdheden van het parlement.
Luns stelde voor in het document het recht van het parlement op te nemen om de begroting in zijn geheel te verwerpen. Dit voorstel werd door de anderen niet gesteund. Schumann stelde dat dit voorstel het bereikte compromis op losse schroeven zou zetten. Luns trok zijn voorstel in, waarna een akkoord kon worden bereikt.
8/12. Interne ontwikkeling en EMU. Luns achtte het een gelukkige gedachte dat Werner de werkgroep gaat leiden. Een bezinning op de EMU kan een welkome stimulans zijn voor de verdere eenwording van Europa. De monetaire samenwerking moet steunen op een geharmoniseerd economisch beleid. Dit impliceert ook vergaande politieke eenwording.
9. Rechtstreekse verkiezingen Europees Parlement. Dit punt stond op verzoek van Nederland op de agenda. De Koster stelde dat uitbreiding van de bevoegdheden de noodzaak van Europese verkiezingen onderstreepte. Italië ging hiermee akkoord. Ook Harmel ging hierin mee. Schumann wilde met besluitvorming echter wachtten tot na de a.s. uitbreiding van de EG.
16a. Associatie en de GATT. Rey stelt dat de EEG hecht aan correcte toepassing van de GATT-regels. Anderzijds moet de EEG grenzen aangeven van het preferentiële beleid dat ze wil volgen. Nederland meent dat men een duidelijke visie moet ontwikkelen i.v.m. de toetreding van EFTA-landen.