Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02112
21-04-1970
Samenvatting
109e bijeenkomst Raad der EG, 20 en 21 april 1970.
Na een reguliere raadsvergadering kwamen de vertegenwoordigers van de lidstaten bijeen om te spreken over de bevoegdheden van het Europees Parlement. Luns liet nogmaals zijn teleurstelling blijken over het weinige dat men het Parlement aanbood. Vervolgens werd overgegaan tot ondertekening van het verdrag tot wijziging van de budgettaire bevoegdheden van de Assemblee.