Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02115
26-09-1972
Samenvatting
Verslag 206e vergadering EEG-raad d.d. 25 en 26 september 1972: interventie Boertien.
8. Ontwikkelingssamenwerking.
De EEG moet zich beraden op haar relaties met de Derde Wereld vanwege de vergroting van de EEG en de verdieping van de samenwerking van de lidstaten.
Uitgangspunten:
- rekening houden met bestaande verplichtingen, maar ook richten op hulpvragen uit Azie en Latijns-Amerika;
- participatie in de activiteiten van de verschillende internationale organisaties en overlegfora;
instrumenten:
- exportbevordering ontwikkelingslanden d.m.v reductie tarieven en kwantitatieve restricties ;
- aanvullen van ontbrekende financiele en technische middelen.
Eerste doel: geleidelijke harmonisatie van de financiele en administratieve basis en samenwerking bij de uitvoering.