Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02116
30-09-1971
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Topconferentie.
President Pompidou heeft reeds bij herhaling de idee geopperd van een topconferentie om oplossingen te zoeken voor de huidige monetaire moeilijkheden. Ook de Italianen denken in die richting. Minister Scheel liet op 27 sept weten deze gedachte te steunen.
1. De akkoordbevinding met een topconferentie moet in ieder geval inhouden, dat de vier kandidaat-leden wordt aangeboden op een voor hen acceptabele wijze deel te nemen.
2. Nederland moet er alert op zijn dat de organen van de Gemeenschap niet worden uitgehold. Dit is niet eenvoudig, omdat naarmate het houden van een topconferentie regelmatiger plaatsvindt, het niveau van de Raad van de EG wordt aangetast. De andere lidstaten hechten hier echter minder aan.
3. De Europese Commissie zal zo mogelijk op voet van gelijkheid aan de conferentie moeten deelnemen.
4. Zowel Rome als Brussel is aanvaardbaar als plaats van de volgende conferentie. Parijs is slechts aanvaardbaar, indien tegelijkertijd zal worden besloten dat voor toekomstige topconferenties een roulering over de hoofdsteden zal worden toegepast.
5. De topconferentie moet zeer goed worden voorbereid.