Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02117
26-10-1971
Samenvatting
37. Memorandum Kieboom voor Biesheuvel inz. gesprek met dr. S. Mansholt.
Kieboom doet verslag van het politiek beraad van de Europese Beweging op 16 en 17 okt. Mansholt belichtte de monetaire moeilijkheden van de VS. Het begint bij de Amerikaanse bevolking door te dringen dat de overige rijke landen steeds maar profiteren van het 'rijke' Amerika, terwijl ze 'verdommen' om bij te dragen aan de kosten die de VS getroosten bij het in standhouden van de vrije wereld. Amerika heeft aan Europa als eisen op tafel gelegd: 1) meebetalen aan de defensielasten van de VS-troepen in Europa, 2) bevriezing Europese landbouwprijzen, 3) de EEG dient geen preferenties te verlenen aan industriële landen als Zweden en Zwitserland, 4) de preferentiële akkoorden met de Afrikaanse landen dienen te worden herzien. Mansholt vindt het logisch en terecht dat Europa er alles aan doet om de VS te helpen bij het herstel van de betalingsbalans. Hij ziet voor Nederland een taak om het beraad met de VS tot stand te brengen.
Inzake de Europese verkiezingen zag Mansholt niets in verkiezingen per land. Hij is juist voorstander van partijvorming op Europees niveau.