Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02121
24-10-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
563. Achterwegelaten Benelux vooroverleg inz. Belgisch initiatief op topconferentie.
Davignon belde zojuist op om het resultaat te melden van een door hem ingesteld onderzoek m.b.t. een schriftelijk document dat door de Belgische ambassadeur aan de Franse regering was overhandigd. Het schriftelijke stuk was géén officeel memorandum, maar slechts een note verbale.
Van Lynden gaf nogmaals uiting aan het Nederlandse onbehagen over het totale gebrek aan Benelux-vooroverleg. Hij hoopte dat de Belgen in de toekomst wel de moeite zouden nemen om dergelijke vertoningen niet te herhale en bij belangrijke initiatieven eerst de Benelux-partners in te lichten. Davignon liet ook doorschemeren dat hij vooraf niet op de hoogte was van het Belgisch initiatief en het wellicht rechtstreeks is toe te schrijven aan premier Eyskens of minister Harmel.