Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02124
13-03-1970
Samenvatting
1430. Samenstelling Europese Commissie.
De Commissie zal m.i.v. 1 juli tot 9 leden worden teruggebracht, t.w. 1 i.p.v 2 leden voor elk der Benelux-partners en twee voor elk der andere drie partners.
De partners hebben weinig of geen invloed op de aanwijzing van kandidaten door de betrokken regeringen. Zij hebben wel enige invloed op de aanwijzing van de voorzitter en de vice-voorzitters.
Hierover merkt Middelburg op: 1) In de Europese ministerraad zal de Nederlandse minister niet akkoord moeten gaan met de benoeming van een Italiaanse voorzitter, als niet vaststaat dat van Italiaanse zijde een bekwame figuur zal worden voorgedragen. 2) Nederland zal wel moeten aanvaarden dat het niet meer een vice-voorzitter in de commissie heeft, als Mansholt wordt vervangen (of hij vice-voorzitter blijft, als hij als lid gehandhaafd wordt, is ook onzeker, maar Nederland heeft dan wel een sterke kaart in handen).