Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Open brief aan Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken. (brief van de 38)
Handhaving en versterking van het Atlantisch bondgenootschap is de hoeksteen van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit bondgenootschap wordt nu ondermijnd als gevolg van de richting waarin het Europa van de zes zich ontwikkelt. De eenwording van Europa is eveneens een essentieel element van het buitenlandse beleid, omdat Nederland er steeds vanuit is gegaan dat deze eenwording het Altlantisch bondgenootschap zou versterken. De conceptie van een verenigd Europa als derde macht tussen Amerika en de Sovjetunie heeft Nederland steeds als heilloos afgewezen. De ondertekenaars steunen de doelstellingen van het Nederlandse beleid, maar achten de verwezenlijking in gevaar.
Genoemd worden het Franse veto tegen de Britse toetreding, herleving nationalisme.
De ondertekenaars wijzen een politieke unie van de zes op basis van een verdrag volledig af, al was het omdat over de fundamentele doelstellingen van het buitenlandse beleid tussen de zes geen overeenstemming bestaat.
Zie ook