Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02130
13-10-1966
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1168. Conferentie Europese Beweging.
De internationale Europese Beweging (EB) is op zoek naar een plaats voor het organiseren van een conferentie. Oorspronkelijk werd gedacht aan Londen, maar aangezien na het bezoek van Pompidou aan Wilson het Foreign Office de Britse EB geweigerd heeft subsidie te verlenen, komt Nederland in beeld.
De Nederlandse EB wil wel hand en spandiensten verlenen, maar kan gezien haar precaire financiële positie geen subsidie te verlenen. Wel heeft de griffie van het Nederlandse parlement ruimtes beschikbaar gesteld. Nu wordt er om subsidie gevraagd.
Hartogh wil dit verzoek welwillend beoordelen. Gedacht wordt dat 5000 à 7000 voldoende zal zijn.