Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
177/71. Consequenties voor ontwikkelingssamenwerking van toetreding van Engeland en andere landen tot de EEG. N.B. op 11 mei door DGES en DGES verstuurd aan M. R. en T.
Het afgelopen halfjaar heeft tussen DIE en SA een aantal gesprekken en memowisselingen plaatsgevonden om de consequenties te analyseren van de vergroting EEG voor ontwikkelingslanden.
Hoofdconclusie is dat vergroting belangrijke nadelige effecten voor de ontwikkelingslanden kan oproepen en dat deze alleen voorkomen kunnen worden als door de EEG een systematisch daarop gericht beleid wordt gevoerd. Dit kan omvatten: tariefpolitiek, handelspolitiek, landbouwpolitiek, industrie- en regionale politiek, financiƫle hulpverlening, ontwikkelingsstrategie.
Er zijn twee keuzes mogelijk:
I Het totstandkomen van een EEG-ontwikkelingsbeleid onmiddellijk punt van onderhandeling maken en betrekken in toetredingsbesprekingen.
II Eventueel zou getracht kunnen worden een gezamenlijke intentieverklaring van de huidige en toekomstige leden te verkrijgen t.a.v. de noodzaak een communautair ontwikkelingsbeleid op te zetten.