Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02139
02-08-1971
Samenvatting
74/71. Vergelijking EEG en EVA.
Tijdens de ministerraad op 26 juli is ingestemd met aanzienlijke verlaging van de invoertarieven tussen EEG en EVA. Niet vermeld is of eveneens is besloten, dat als consequentie de EEG-regeling voor algemene tariefpreferenties voor ontwikkelingslanden zal worden verbeterd. De invoerrechtenverlaging zal EVA-landen in een betere positie plaatsen t.o.v. ontwikkelingslanden.
R wordt geadviseerd om M en T te verzoeken ervoor te willen zorgdragen dat van Nederlandse zijde alsnog in Brussel met de meeste kracht zal worden gepleit voor gelijktijdige adequate aanvulling van de algemene preferentieregeling vd EEG voor ontwikkelingslanden.