Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
627. Tariefpreferenties en de verbrede EEG.
Ontraden wordt om de minister te verzoeken dat in Brussel voor een aanvulling van de algemene preferentieregeling voor ontwikkelingslanden zal worden gepleit. Het is onhaalbaar. Een Nederlands voorstel tot verlaging vh buitentarief bij associatie van neutrale EVA-landen ontmoette reeds geen enkel begrip. De andere lidstaten gaan ervan uit dat toetreding en associaties van Europese landen de export van andere landen niet zullen schaden.
Beweren dat ontwikkelingslanden schade ondervinden zou voedsel geven aan claims van rijke landen als de VS, om in GATT concessies te verlangen. Bovendien zijn dan claims van geassocieerde ontwikkelingslanden te verwachten.
De toch al gecompliceerde onderhandelingen over aansluiting van EVA-landen kunnen beter niet worden belast met Nederlandse eisen betreffende tariefpreferenties.
Verbetering vd algemene tariefpreferenties kan men ook aan de orde stellen in de onderhandelingen over de nieuwe conventie van Yaoundé, in de loop van 1973.