Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02141
16-08-1971
Samenvatting
79/71. Vergelijk EEG en EVA.
Uit de memoranda van 2 en 6 augustus komt een fundamenteel verschil van mening naar voren.
1. Het eerste komt overeen met dat uit het memo van 26 april. Stelling was dat uitbreiding van de EEG een EEG-ontwikkelingsbeleid noodzakelijk maakte, ter compensatie van de nadelige gevolgen voor de ontwikkelingslanden. De keuze was om of proriteit te verlenen van het ontwikkelingsbeleid (zoals SA voorstond) of aan het Europese toetredingsbeleid (DIE). Ook bij de toenadering tot de EVA doet zich de noodzaak voor om een keuze te maken. Ook hier moet een beoordeling worden gemaakt van de mate van benadeling van de ontwikkelingslanden.
2. Ook de beoordeling van de voorziene toenadering tussen EEG en neutrale EVA-landen wordt anders beoordeeld.
Conclusie is dat het verschil van mening met DES/DIE terug te voeren is tot de vraag of het ontwikkelingsbeleid, danwel het Europese beleid t.a.v. toetreding, resp. toenadering, van een aantal Europese landen, prioriteit moet hebben in het Nederlandse buitenlands beleid. Door de vorige regering is deze beleidskeuze niet gemaakt. Geadviseerd wordt dat deze keuze nu uit principiƫle en praktische overwegingen wel wordt gemaakt.