Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02143
22-1-1968
Actoren
Memorandum
Samenvatting
742. Tweede dag WEU-vergadering
De Duitse ambassadeur stelde voor om op de tweede dag te spreken over mogelijkheden tot samenwerking van EEG-landen met de kandidaten op terreinen buiten het EEG-verdrag.
De Ranitz stelt dat Nederland landen zoveel mogelijk de vrijheid wil geven om punten op de agenda te plaatsen. Voorts dat de Benelux-voorstellen onverkort gehandhaafd blijven en prioriteit hebben. Tenslotte dat Luns aarzelend staat t.o.v. samenwerking in WEU-verband gezien de mogelijkheden van Frans veto, dat herhaaldelijk reeds in de WEU is uitgesproken.