Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02146
18-10-1968
Samenvatting
947. Concept-interventie van minister Harmel. SLECHTE KOPIE
Geconstateerd dat het Benelux-memorandum van jan. 1968 niet meer wordt genoemd en er geen aanwijzing meer is te vinden t.a.v. de vraag of de verschillende vormen van samenwerking die Harmel suggereerde ook met minder dan de 7 WEU-landen zouden kunnen worden ondernomen.
Blijkbaar heeft Harmel met Debré afgesproken dat er een principiële discussie zal plaatsvinden. Het voorstel tot vorming van een werkgroep zal tot resultaat hebben dat Frankrijk eenvoudigweg de toenadering tot het VK drie maanden lang kan blokkeren.
Luns zou kunnen stellen dat hij niet tegen de instelling van een werkgroep is, maar dat hij daarvan niets verwacht en dat hij alle voorstellen uit het Benelux-memorandum integraal handhaaft.