Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02157
31-05-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Gesprek met Franse ambassadeur dd. 31 mei 1965.
Leitmotief was: Frankrijk heeft geen haast, Frankrijk zou het prefereren wanneer de standpunten van de verschillende landen in Brussel niet tot onoverbrugbare tegenstellingen zouden leiden, maar dat men zou trachten zo mogelijk pas op de plaats te maken. Frankrijk zou hieraan mee willen helpen door water in de wijn te doen t.a.v. het moeilijkste punt, de meerdere invloed van het EP. Dit zou gaan om meer consultaties, maar niet om reƫle invloed van het EP op budgetgebied.
De Block stelde dat dit nog het EP, noch de Commissie en noch de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement enige satisfactie kan bieden.
De ambassadeur verwachtte steun van Duitse en Italiaanse zijde.
De Block stelde dat het Commissievoorstel een absoluut minimum is.