Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02159
04-11-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Bevoegdheden van het Europees Parlement.
Hartogh legt voor intern gebruik het gesprek vast dat De Block heeft gevoerd met minister Samkalden.
Samkalden stelde dat de voorstellen om het Europees Parlement reëler bevoegdheden te geven daarom voor Frankrijk zo onaanvaardbaar waren, omdat de consitutie van de 5e Republiek zich onderscheidt van de 4e door beknotting van het begrotingsrecht, dat aanleiding had gegeven voor de voortdurende wisseling van kabinetten. Minder onaanvaardbaar zou het voor Frankrijk zijn om het EP bevoegdheden te geven op het gebied van materiële besluitvorming. Meer bevoegdheden op het terrein van wetgeving zouden volgens Samkalden eerder worden geslikt.
Hoewel Samkalden erkende dat op dit moment van enige versterking van het Parlement nauwelijks sprake kan zijn, pleitte hij toch voor een sectorsgewijs doorlopen van het EEG-verdrag met dit doel.