Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02162
28-01-1969
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
95. Bespreking met Kamerleden te Tananarive m.b.t. vermeerdering van de bevoegdheden van het Europees Parlement.
De Koster sprak met enkele Nederlandse Europarlementariërs (zie ook bijgevoegd memo van De Koster van 20/1) over de behandeling van de begroting in het parlement en de mogelijkheden van het parlement tot het hanteren van een veto door het Parlement over besluitvorming in de Raad. Bij een verplichte advisering door het Parlement rijzen er twee problemen 1) màg het EP weigerachtig zijn om een advies uit te brengen, 2) indien het EP een advies weigert uit te brengen, mag de Raad dan tot besluitvorming overgaan.
Italianer meent dat de Raad het Parlement formeel in gebreke kan stellen, hetgeen resulteert in een procedure bij het Hof. Voorts denkt hij dat indien het parlement verzuimt advies uit te brengen, de Raad na een redelijke termijn besluiten kan nemen onder het motto 'geen advies is een blanco advies'.