Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02166
21-08-1969
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
822. Bevoegdheden Europees Parlement; brief PV Brussel dd. 13-6-1969.
Hartogh is het niet eens met de stellingen van Spierenburg. Enerzijds niet omdat hij de logica niet geheel verantwoord acht, anderzijds niet omdat zij volledig in strijd zijn met de overwegingen die aan de gedragslijn van de Nederlandse regering in het verleden ten grondslag hebben gelegen. "Het wil mij voorkomen, dat een ommezwaai in de Nederlandse visie op dit probleem, als door de heer Spierenburg bepleit, ver staat van de parlementaire werkelijkheid, waarmede wij in Den Haag nu eenmaal moeten leven."
Er dient dan ook niet te worden afgeweken van de tot dusverre gevolgde gedragslijn.
In de bijlage levert Hartogh commentaar op de drie door Spierenburg geponeerde stellingen.
Zie ook