Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02168
15-01-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
167. Bevoegdheden Europees Parlement.
De Koster meldt dat de Franse staatssecretaris Hanon, na afloop van een ministerraadszitting heeft gezegd, dat de Franse regering verschil maakt utssen de budgettaire controle die het parlement zal uitoefenen en het initiatief tot het doen van budgettaire uitgaven. Dit laatste is in strijd met de Franse grondwet. De Koster verwacht dat de Fransen met wijzigingsvoorstellen zullen komen.
Het is daarom nuttig dat de ministerraad de delegatie stringente instructies geeft om niet af te wijken, noch in letter noch in geest, van het tot stand gekomen compromis waar reeds 5 landen mee akkoord zijn gegaan.