Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02180
02-04-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
377. Onder de Nederlandse ambtenaren bij de Europese Gemeenschappen is onrust ontstaan over hun lot na de fusie van de executieven. De Franse en Duitse ambtenaren staan reeds in overleg met hun regeringen over de invulling van functies. De Nederlandse ambtenaren vrezen dat zij minder steun zullen ontvangen van de Nederlandse regering en dat zij daarom zullen worden achtergesteld bij hun Franse en Duitse collega's.
Hartogh meent dat Nederland zich moet voorbereiden op een vrij ruwe krachtmeting om te waarborgen dat de Nederlanders een evenredige kans krijgen om in leidende functies te blijven of te komen. Voorgesteld wordt hierover contact op te nemen met Mansholt en Sassen.