Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02187
24-01-1967
Samenvatting
104. Voor Uw gesprek met de Kamercommissie, dd. 25 januari.
Luns zou de volgende verklaring kunnen afleggen.
Nadat op Nederlands initiatief in december een informeel gesprek tussen de zes ministers heeft plaatsgevonden om uit de impasse te komen t.a.v. de samenstelling van de nieuwe Commissie, zouden de Fransen en Duitsers het eens zijn geworden over de volgende regeling. Hun bedoeling is de fusie te realiseren per 1 april a.s. en Hallstein nog voor 6 à 9 maanden als voorzitter van de gefuseerde Commissie te benoemen.
Men dient zich af te vragen of deze regeling voldoende zekerheid zal geven dat dit voldoende waarborgen biedt voor een evenwichtige communautaire ontwikkeling van de Gemeenschappen. Voorts is het de vraag hoe men denkt dat Hallstein slechts voor 6 maanden voorzitter zal zijn, terwijl volgens het verdrag het mandaat 2 jaar is.
Nederland heeft tot dusverre het standpunt ingenomen dat het de kandidatuur van Hallstein steunt zolang deze kandidatuur door de Bondsrepubliek wordt gesteld.