Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02189
23-03-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
323. Voorzitter gefusioneerde executieven.
Hartogh vernam van Spierenburg dat hij met zijn Italiaanse collega Venturini heeft gesproken over het voorzitterschap van de gefuseerde Commissie. Italiƫ had slechts als kandidaat Colonna, waarvan Venturini meende dat hij ongeschikt was omdat deze zijn hele leven ambtenaar is geweest. Voor de kandidatuur van Mansholt voelde hij wel, maar hij meende dat daarover direct met minister Fanfani moet worden gesproken en niet met diens ambtenaren, die sterk lobbyen voor hun ex-collega Colonna.
Wellicht zou het aanbeveling verdienen een soortgelijke handelwijze te volgen t.a.v. Duitsland.
Zie ook