Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02191
02-06-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
497. Fusie van de executieven.
1. Vice-voorzitterschappen. Mocht Rey voorzitter worden, dan zullen de drie grote landen een vice-voorzitterschap opeisen. Voor Nederland is een extra vice-voorzitterschap van Mansholt een conditio sine que non voor een benoeming van Rey.
2. Benoeming overige leden. De kandidaten worden door de nationale regeringen voorgedragen. Vanuit het Nederlandse parlement is echter aangedrongen op een verdeling van zetels naar politieke partijen. Ten tweede is er het streven van de vakbeweging naar een vertegenwoordiging. Frankrijk wil, om de Commissie te verzwakken, ambtenaren naar voren schuiven. Het Nederlandse parlement zal hier bezwaar tegen maken.
3. De benoeming van Rey moet een eventuele latere goede Nederlandse kandidaat voor het voorzitterschap niet in de weg staan.