Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
55. Verdeelsleutel Europees Universitair Instituut.
De stelling dat de EUI formeel los staat van de Gemeenschappen is juist. Het voorstel de verdeelsleutel art. 200 EEG voorlopig toe te passen is dan ook niet ingegeven door de wens te suggereren dat er wel een formele band zou bestaan. Dit voorstel vindt zijn oorsprong in het feit dat er geen andere Europese organisaties in de wetenschappelijke sector bestaan, waaraan slechts de zes deelnemen en die voor de vaststelling van de verdeelsleutel enig houvast bieden.
De opvatting van minister Nelissen, dat het Nederlandse belang bij de Europese Universiteit geen grotere bijdrage dan van 5 à 6% rechtvaardigt, is zuiver subjectief. Gezien het grote gewicht dat de Italianen aan de kwestie hechten meent Hardeman dat er t.a.v de Italiaanse wensen een toegemoetkomende houding moet worden ingenomen. Het gaat hierbij bovendien om geringe bedragen.