Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
113. Europees Universitair Instituut.
Kohnstamm is tot dusverre de enige kandidaat voor het presidentschap van het EUI te Florence. Benoeming van de president kan pas plaatsvinden na in werking treden van de overeenkomst, waarvoor ratificatie door de zes deelnemende landen is vereist. Alleen italië is klaar. In Nederland zal dit niet vóór augustus zijn voltooid.
De werkzaamheden van de Voorbereidende Commissie vorderen langzaam. Probleem is o.a. dat er nog geen duidelijk inzicht is op de taken die het instituut moet vervullen. Ook de huisvesting is nog een probleem.
"Gezien de moeizame gang van zaken geloof ik niet, dat het instituut in zijn eerste jaren van erg veel betekenis zal zijn."