Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02208
26-02-1973
Actoren
Brief
Samenvatting
Antwoord Westerterp aan Boon.
Westerterp heeft contact gehad met Kohnstam, die bevestigt dat hij door de Rockefeller Foundation is ingeschakeld bij het onderzoek of het wenselijk is een tripartite commissie van persoonlijkheden uit Amerika, Japan en Europa op te richten ter bevordering van goede betrekkingen tussen de drie blokken. Kohnstam stelde dat mocht hij geplaatst worden voor een functie bij deze commissie of het presidentschap van het EUI, hij voor het laatste zal kiezen.
Westerterp verzoekt de ambassadeur de kandidatuur van Kohnstamm krachtig te bepleiten bij de Italiaanse regering.
Zie ook