Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02210
04-05-1973
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
369. Benoeming Europees Universitair Instituut.
Hartogh heeft begrip voor de hartekreet van Thorn (bijlage) dat hij geen keuze kan maken tussen een Belgische en een Nederlandse kandidaat. Wel is het moment gekomen dat Schmelzer een beroep gaat doen op zijn Belgische collega om de kandidatuur van Coppé terug te trekken. In de tot dusverre gehouden twee stemronden heeft Coppé niet meer dan de Belgische stem gekregen.
Het overleg met Italië voor steun aan Kohnstamm is definitief mislukt maar in Frankrijk wordt nog door Monnet druk voor hem uitgeoefend.
Onder deze omstandigheden zou Van Elslande benaderd kunnen worden om hem te vragen steun aan Kohnstamm te willen verlenen.
De volgende kiesronde vindt op 17 mei plaats.