Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02211
10-05-1973
Actoren
Brief
Samenvatting
Van Elslande aan kandidaat-minister Van der Stoel.
Volgens de Belgisiche regering is Coppé de beste kandidaat voor het presidentschap van het Europees Universitair Instituut. Hij vraagt daarom ook steun van de Nederlandse regering.
Van Elslande hoopt tijdens de EEG-Raad van 14 en 15 mei met Van der Stoel te kunnen praten over de kandidatuur van Coppé en Kohnstamm.

Volgens margeaantekening Van der Stoel heeft Van Elslande toegezegd Kohnstamm te steunen als Coppé in de komende stemronde is afgevallen. (17/5)