Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 15 juli 1965.
Gesproken wordt over drie onderwerpen die nauw verband houden met de in de EEG ontstane crisis. Dit zijn: a) Welke is de huidige stand van zaken te Brussel, met name t.a.v. het functioneren van de werkgroepen? B) Hoe moeten de financiële belangen van de verschillende lidstaten gewaardeerd worden bij de verschillende regelingen van de landbouwfinanciering die voorgesteld zijn of kunnen worden? C) Wat zijn de vooruitzichten voor de EEG-Raad van 27 juli?
Ad a). Geconcludeerd wordt dat er behoefte is aan een inventarisatie van alle verordeningen en regelingen die in de tweede helft van 1965 ten einde lopen en vernieuwd moeten worden. Hierin moet ook worden opgenomen de beslissingen die de Raad moet nemen, teneinde de lopende zaken in stand te houden. Verder zou Buitenlandse Zaken een conceet overzicht kunnen uitwerken over de juridische aspecten van denkbare situaties, waaronder de Raad van de EEG bijeen zou komen en zou moeten opereren.
B) Voorts moet er een inventarisatie worden gemaakt van de gevolgen van een langdurige stilstand van de EEG voor de Nederlandse economie en handel.