Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02217
08-07-1965
Samenvatting
708. T.b.v. de ministerraad op 9 juli zet Italianer uiteen welke beslissingen de raad zou kunnen nemen.
1. Korte termijnproblemen. Tot nu toe heeft Nederland het standpunt gehuldigd dat de werkzaamheden van de Raad, Coreper, werkgroepen etc. zo goed en zo kwaad als het gaat moeten worden voortgezet. Het doorvergaderen in Brussel houdt de vijf bij elkaar en geeft de Fransen de indruk, dat de vijf vastbesloten zijn om de door Frankrijk aangerichte schade zoveel mogelijk te beperken. Er is alle aanleiding om dit standpunt te handhaven.
2. Langere termijnproblemen. Duitsland wil vermijden dat de indruk ontstaat dat het samen met één of meer partners tegen Frankrijk wil samenspannen. Ee bilaterale oplossing is daarom bij voorbaat tot mislukken gedoemd.