Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02219
14-09-1965
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota over de gevolgen van de stagnatie.
Brief begeleidt een bijgestelde versie van de BEB-nota over de gevolgen van de stagnatie (bijlage) van 22 juli.
Sinds het opstellen van deze nota is gebleken dat de Franse regering bereid is om in een aantal gevallen haar medewerking te verlenen aan de schriftelijke procedure voor de vaststelling van Raadsbesluiten. De verwachting lijkt gewettigd dat de Fransen ook verder zullen meewerken aan bepaalde beslissingen die een technisch karakter dragen en/of vereist zijn voor de instandhouding van het tot dusver bereikte. Hierbij valt te denken aan beschikkingen en verordeningen in de agrarische sector, waarmee niet zelden het Franse belang is gemoeid.
Het is niet onmogelijk, dat de sombere perspectieven, zoals in de nota beschreven, op dit punt te pessimistisch blijken te zijn.