Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02220
24-09-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
216. EEG-crisis.
De Ranitz wijst erop dat de EEG-crisis een politiek-politieke crisis is en geen politiek-economische crisis. Hij waarschuwt voor de illusie dat men door oplossing van de problemen van 30 juni de oplossing van de politieke crisis ook maar een stap naderbij zou brengen. Indien de vijf de Fransen zouden doen weten bereid te zijn tot een oplossing van de landbouwpolitiek, dan zouden ze antwoorden dat het moment daarvoor 'dépassé' is, en dat het nu gaat om politieke kwesties, in de eerste plaats institutionele.
De gedachte om de Fransen duidelijk te maken dat het wel mogelijk is met een paar dagen doorpraten een oplossing voor de landbouwproblematiek te bereiken, wijst in de richting van het doen van gratuite concessies in de richting van de Fransen zonder dat hunnerzijds maar iets wordt toegegeven in de institutionele sector. Het politieke probleem blijft dan in zijn volle omvang bestaan.